Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

AKTUALNOŚCI

Honorowe krwiodawstwo

Łączy nas krew, która ratuje życie! 

Krwi nie można niczym zastąpić, ani jej sztucznie wyprodukować. Jest bezcennym dobrem, którym dorosłe, zdrowe osoby powinny się dzielić, by ratować zdrowie i życie drugiego człowieka. Świadomi tego nasi uczniowie 15 marca po raz kolejny uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi.

 krwiodawstwo 2022.03


Drukuj