Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Projekt "Lider zawodowiec"

Centrum Kształcenia „Mentor” Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich

„Lider zawodowiec”

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 200 uczniów szkół objętych projektem poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji oraz zwiększenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół, a także poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach objętych projektem.


Lider Zawodowiec


Drukuj