Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Rekrutacja Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja Liceum Ogólnokształcące

NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO "LIDER"

4-letni cykl kształcenia
  Planowane przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Nauczane języki obce

Klasa 1

 

  • język polski
  • jezyk angielski
  • wos

j. angielski

j. niemiecki/j.rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: język polski, matematyka,język angielski, wos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych


Drukuj