Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Rekrutacja NMSP

Rekrutacja NMSP

Nabór do Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej „Lider” w Lublinie

 ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA I SEMESTR - OD WRZEŚNIA 2022

Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnzjalnej.

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek.

Wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka w szkole jest bezpłatna*.

 Semestry-nmsp.jpg

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
  • 2 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

*dla osób, których frekwencja miesięczna jest wyższa lub równa 50%.

Umowa MSP format PDF

 

Drukuj