Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Rekrutacja Technikum

Rekrutacja Technikum

NABÓR DO TECHNIKUM "LIDER"

 

Przedmioty punktowane

Przedmioty planowane do rozszerzenia

Języki obce

Technik usług fryzjerskich

- język polski

» biologia

• język angielski

- matematyka

 

• język niemiecki/rosyjski

- język angielski

   

- biologia

   
 

Technik hotelarstwa

- język polski

» geografia

• język angielski

- matematyka

 

• język niemiecki/rosyjski

- język angielski

   

- geografia

   
 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

- język polski

» biologia

• język angielski

- matematyka

 

• język niemiecki/rosyjski

- język angielski

   

- biologia

   
 

Technik informatyk

- język polski

» matematyka

• język angielski

- matematyka

 

• język niemiecki/rosyjski

- język angielski

   

- geografia

   
 

Technik geodeta

·  język polski

» matematyka

• język angielski

·  matematyka

 

• język niemiecki

·  język angielski

   

·  geografia

   
 

Technik programista

- język polski

» matematyka

• język angielski

- matematyka

 

• język niemiecki

- język angielski

   

- geografia

   
 

Technik organizacji turystyki

- język polski

» matematyka

• język angielski

- matematyka

 

• język niemiecki/rosyjski

- język angielski

   

- geografia

   

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • 2 fotografie,
  • karta zdrowia,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

 Zgłoszenie do Technikum PDF

 

Drukuj