Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcace „Lider” w Lublinie

Nauka trwa 4 lata.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym język polski, język angielski, geografia lub inne (wybierane w zależności od preferencji uczniów).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

wyniki egzaminu ośmioklasisty

2 fotografie,

karta zdrowia.

Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Lublinie powstało w 2009r. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dn. 16 lipca 2009r nr OW.OP.IV.4321-4/09 nr 379/P/N w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin.

Uczniowie kształcą się  w systemie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym.
Nauka trwa 4 lata.

Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole jest bezpłatna 


Drukuj