Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

LO dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider”

Nauka trwa 4 lata, czyli 8 semestrów. 

Semestr to 5 miesięcy nauki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym wybierane zależnie od preferencji grupy słuchaczy.

Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:30 (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek. Wystawiamy zaświadczenia dla instytucji typu ZUS, KRUS itp.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjalnej, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej

  • 2 fotografie,

W 2008 roku powstało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Lublinie decyzją numer OW.OP.IV.4321-1/08


Drukuj