Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Rekrutacja NSP

Rekrutacja NSP

Nabór do Niepublicznej Szkoły Policealnej „Lider” w Lublinie

 Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek.

Wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka w szkole jest płatna 250 zł miesięcznie.

 

Semestry/dni zajęć

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Numer kwalifikacji zawodowej

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

• 3 semestry (1,5 roku)

• sobota, niedziela
8:00-15:45

- ocena ryzyka zawodowego

- ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób

- zarządzanie systemami bezpieczeństwa

BPO.01
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

• 2 semestry (1 rok)

• sobota, niedziela 8:00-15:45

- usługi opiekuńcze

- aktywizacja osoby podopiecznej

- trening umiejętności społecznych

- praktyki zawodowe

SPO.03
 
Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

Technik administracji

• 4 semestry (2 lata)

• sobota, niedziela
8:00-15:45

- wykonywanie pracy biurowej

- postępowanie w administracji

EKA.01

Obsługa klienta w jednostkac administracji

 

Technik usług kosmetycznych

• 4 semestry (2 lata)

• sobota, niedziela
8:00-15:45

- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

FRK.04

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • 2 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Umowa NSP PDF

 

Drukuj