Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Medyczna Szkoła Policealna

Medyczna Szkoła Policealna

NIEPUBLICZNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA "LIDER" W LUBLINIE

Szkoła prowadzi działalność od 1998 r. (wcześniej jako Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych CUS „Lider” w Lublinie).
Obecnie szkoła kształci w trybie stacjonarnym – zajęcia odbywają się w weekendy i piątkowe popołudnie

Proponowane kierunki:

Technik masażysta

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu.

Opiekun medyczny

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

  • 2 fotografie,

  • podpisana umowa ze szkołą,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

Szkoła wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych Decyzją OW-OP-IV.4430.8.2015 Prezydenta Miasta Lublin .

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym we wszystkie piątki od godz. 16:00 do 19:20 oraz soboty i niedziele w godz. 8:00 do 15:45.

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.


Drukuj