Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Misja Szkoły

 „Uczymy się nie dla szkoły , ale dla życia”

                                                                                        Seneka Młodszy


Koncepcja pracy Szkół „Lider" ma na celu rozwój młodych ludzi w duchu uniwersalnych 
wartości, otwartych na świat i potrzeby innych, przygotowanych do dalszej edukacji i sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.
Chcemy edukować młodzież zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Zwracamy uwagę na zagadnienia: ekonomiczne, informatyczne, ekologiczne, kulturalne,
Pomagamy tym, którzy  zdecydowali się kontynuować naukę po wielu latach przerwy.
Stwarzamy dogodne warunki nauki dla osób pracujących.


SZKOŁY LIDER W LUBLINIE TO:

 • NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH
 • TECHNIKUM
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • NIEPUBLICZNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA


NASZE ATUTY:

 • ponad 17-letnia tradycja
 • bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów szkół młodzieżowych
 • sukcesy naszych uczniów na konkursach zawodowych
 • dobre wyniki zewnętrznych egzaminów zawodowych z kwalifikacji
 • dobra zdawalność matury
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • nowoczesna, stale modernizowana baza dydaktyczna
 • bardzo dobry dojazd
 • położenie w centrum miasta
 • bezpieczna szkoła
 • gwarantujemy miłą i przyjazną atmosferę
 • stwarzamy dogodne warunki nauki dla osób pracujących

Trochę historii...

W 1998 roku zostało utworzone Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych CUS „Lider” w Lublinie, szkoła ta otrzymała uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Lublinie dnia 30 czerwca 1998 r. decyzją numer WKiDN-018-11-PF/98. Szkoły policealne umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie średnie przygotowanie do egzaminu zawodowego i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu tego egzaminu. Szkoła przede wszystkim, realizując ustalone dla szkoły policealnej programy nauczania o strukturze przedmiotowej uwzględniające podstawy kształcenia w zawodzie, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu Zdobycie atrakcyjnego zawodu jest powiązane z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb gospodarki.Wyniesione ze szkoły wykształcenie pozwala na pracę, także w zawodach pokrewnych.

W ówczesnym okresie szkoła kształciła na kierunkach: technik Informatyk, technik rachunkowości i finansów, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik architektury wnętrz, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik masażysta, technik usług fryzjerskich, technik rachunkowości.
Od chwili powstania, firma stara się nieustannie rozwijać i wzbogacać ofertę szkoleniową i edukacyjną, aktywnie realizuje założone cele. Skupia swoją uwagę na wysokiej jakości kształcenia swoich podopiecznych, ich komforcie i poczuciu bezpieczeństwa. Kadrę nauczycielską stanowi grono znakomitych dydaktyków i fachowców o praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach i przedmiotach.

Obecnie w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych „Lider” w Lublinie kształci się 208 słuchaczy przede wszystkim na kierunkach technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik turystyki wiejskiej, technik geodeta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w DPS oraz technik administracji .

W ramach działalności Centrum Usług Szkoleniowych „Lider” sp. z o. o. w roku szkolnym 2005/2006 utworzono szkołę dla młodzieży – Technikum „Lider” w Lublinie. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2005 r. decyzją numer OiW.I.4321-7/05.  Celem tego typu szkoły jest kształcenie na poziomie ogólnym i zawodowym, które umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Rozwija ponadto osobowość i odpowiedzialność oraz przygotowuje do wypełniania obowiązków w rodzinie i społeczeństwie. Nowo utworzona szkoła kształciła na kierunku technik usług fryzjerskich. W roku szkolnym 2006/2007 powstał również kierunek technik organizacji usług gastronomicznych.

Obecnie w Technikum „Lider” w Lublinie uczy się 281 uczniów na kierunkach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa

W 2008 roku powstało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Lublinie decyzją numer OW.OP.IV.4321-1/08. Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły gimnazjalnej lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Cykl nauczania trwa 3 lata. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów. Uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich zainteresowań na zajęciach z kosmetyki lub grafiki komputerowej.

W 2009r powstało Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Lublinie decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dn. 16 lipca 2009r nr OW.OP.IV.4321-4/09 nr 379/P/N w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin.

W czasie działalności CUS „Lider” realizowane były projekty współfinansowane z Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy z Projektów "Zmiana kwalifikacji zawodowych szansą na lepszą pracę" jest już zakończony. „Celem Projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób, w taki sposób, by wypełniały one zapotrzebowanie pracodawców chcących świadczyć usługi o najwyższej, jakości, dostosowane do wymogów regionalnego rynku pracy, w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także umożliwienie wsparcia osobom, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy oraz zajęć szkolnych. Drugi projekt "Lepsze warunki i możliwości nauki - lepsze wyniki na maturze - lepsza przyszłość" dotyczy „stworzenia warunków równych szans edukacyjnych uczniom techników, w szczególności spoza Lublina, z możliwością przystępowania do egzaminu maturalnego, korzystania z nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technik poprawiania efektywności procesu kształcenia.” W ramach projektu były przeprowadzane dodatkowe kursy przygotowujące młodzież do matury jak również otrzymywali oni bezpłatne podręczniki na czas trwania nauki. Ponadto pracownie: informatyczne, gastronomiczne i fryzjerskie w Lublinie oraz hotelarska i fryzjerska w Zamościu zostały doposażone w niezbędny sprzęt i akcesoria. Drugi projekt również został już zakończony.

Centrum Usług Szkoleniowych „Lider” sp. z o. o. to:  doświadczona placówka edukacyjna, od prawie 20 lat na rynku oświatowym,  duża ilość zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach,  monitorowany i dobrze zlokalizowany budynek w centrum miasta, co umożliwia bardzo dogodny dojazd ze wszystkich dzielnic miasta jak i okolic, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, dodatkowe kursy, biblioteka szkolna zaopatrzona w fachowe podręczniki. Uczniom i słuchaczom zapewnia:  przyjazną i sympatyczną atmosferę,  przychylną i wykwalifikowaną kadrę oraz miłą obsługę,  wsparcie oraz indywidualne podejście do każdej osoby,  koła naukowe, komfort nauki w małych grupach, gdzie wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie szkoły. Ideą Szkoły jest przygotowanie uczniów i słuchaczy do samodzielności oraz kształcenie wśród nich świadomości swych obowiązków, praw i możliwości.

Od roku 2014 organem prowadzącym szkoły Lider jest Centrum Kształcenia "MENTOR" sp. z o.o. w Lublinie.

Od 2015 r. prowadzimy nabór do Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Lider" w Lublinie na kierunek technik masażysta. Decyzją OW-OP-IV.4430.8.2015 Prezydenta Miasta Lublin wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr ewidencyjnym 503/P/N - nadane uprawnienia szkoły publicznej.

Praktyki Zawodowe

Polityka Prywatności

Polityka prywatności lider24.eu
Placówka edukacyjna lider24.eu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis lider24.eu (dalej również: "Strona" lub ”Serwis”). Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Firmy nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Firmy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które zakładki odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Szkoły. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Mechanizm Cookies (Polityka plików cookies)
Niniejsza polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies. Informujemy, że niniejsza polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te realizowane są w całej UE wskutek wdrożenia dyrektywy europejskiej.

Korzystamy z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Strony
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkowników, zbierać dane statystyczne dotyczące Strony, np. na temat tego, które podstrony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu, jeżeli logowanie jest dostępne), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej podstronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (czyli logować się ponownie).

Pliki Cookies naszej Strony nie są szkodliwe dla żadnej ze stron ani dla komputerów i danych użytkowników odwiedzających, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Wyłączenie plików cookies może spowodować, że niektóre elementy witryny nie będą się poprawnie wyświetlać, co negatywnie wpłynie na wygodę korzystania z serwisu.

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania we własnym zakresie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Jeśli użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane winien zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów - przeglądarek, najczęściej w zakładce „opcje internetowe”.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Nasza Szkołą nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na naszej Stronie.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do zliczania osób odwiedzających Stronę oraz do oceny możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Stronę, by zorganizować podstrony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Strona była prostsza i bardziej użyteczna w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Informujemy że wykorzystywanie plików cookies jest standardem przy korzystaniu z technologii internetowych, a wszystkie działające w Internecie serwisy mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

Login i hasło
Nasza Szkołą stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Zarządzanie kontem
Nasza Szkoła daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Stronie usług i udostępniać o sobie informacje.

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania bądź wysyłania zapytań do naszej Strony a także sam proces autoryzacji (logowania) do Strony domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Antyspam
Na naszych serwerach w domenie funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie w sposób zautomatyzowany i bez odczytywania korespondencji niezamawianej poczty, ale także - analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów, zwrotów i linków. Żadne zabezpieczenie nie zagwarantuje 100% skuteczności, stąd też wszelkie przykłady niezamawianej poczty prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej Stronie w zakładce kontakt.

Poczta (newsletter)
Nasz Serwis nie rozsyła korespondencji seryjnej znanej jako „spam”. Do zarejestrowanych użytkowników tylko sporadycznie wysyłamy jedynie informacje techniczne lub merytoryczne.

Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, zalecamy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie naszego serwisu WWW.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany obowiązującej polityki prywatności, tak aby dostosowywać wymogi do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie wprowadzone zmiany oraz modyfikacje do powyższego zapisu będą publikowane na naszej stronie.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.