Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

Terminarz MSP

Semestr zimowy 2021/2022

wrzesień 04-05, 10-12, 17-19, 25-26

październik 01-03, 09-10, 15-17, 23-24

listopad 05-07, 19-21, 27-28

grudzień 04-05, 10-12, 17-19

styczeń 14-16

Semestr letni 2021/2022

marzec 04-06, 11-13, 18-20, 25-27

kwiecień 01-03, 08-10, 22-24

maj 06-08, 13-15, 20-22, 27-29

czerwiec 10-12

Rekrutacja NMSP

Nabór do Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej „Lider” w Lublinie

 ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA I SEMESTR - OD WRZEŚNIA 2022

Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnzjalnej.

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek.

Wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka w szkole jest bezpłatna*.

 Semestry-nmsp.jpg

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
  • 2 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

*dla osób, których frekwencja miesięczna jest wyższa lub równa 50%.

Umowa MSP format PDF